TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lịch dự giờ chuyên môn HK2 – BM CNTP
16/03/2017
Bộ môn sẽ tiến hành dự giờ 2 môn học:

1. Môn chế biến thủy sản của NCTP8A, F5.3, Cô Vân (Tiết 7, thứ 4-ngày 22/3/2017).

2. Môn CN đồ uống của NCTP9A, Thầy Đắc Trường, phòng D11.01 (tiết 3, thứ 5, ngày 23/3/2017).

Hồ sơ dự giờ Cô Quyên chuẩn bị
Quý Thầy cô không có giờ dạy vui lòng tham dự đầy đủ

Đơn vị liên kết