TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp DHTP10 ngành CNTP
04/06/2018

Bộ môn CNTP xin thông báo đến các em SV DHTP10 thời gian và địa điểm buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau:

  • Hội đồng 1 -> 4: Thời gian 8:00 ngày 5.6.2018, phòng V13.01 -> V13.04
  • Hội đồng 5 -> 8: Thời gian 13:00 ngày 5.6.2018, phòng V13.01 -> V13.04

Chi tiết xem trong file đính kèm

Danh sach SV bao ve khoa luan TN – up website

Đề nghị các em đến sớm hơn giờ quy định 15 phút để chuẩn bị.

Trân trọng thông báo,

Đơn vị liên kết