TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hội đồng bảo vệ KLTN lớp ĐHTP12
16/07/2020

Chào các em sinh viên lớp ĐHTP12 thực hiện Đồ án tốt nghiệp,

BM Công nghệ Thực phẩm gửi tới các em thông báo về việc thực hiện Hội đồng bảo vệ KLTN:

  • Danh sách Hội đồng (HĐ) các em xem file pdf đính kèm
  • Thời gian: HĐ 1, 3, 4, 5 bắt đầu 7:00 ngày 17/7. HĐ 2 bắt đầu 7:00 ngày 18/7
  • Danh sách phòng: HĐ 1 phòng B2.8; HĐ 3 phòng B2.9; HĐ 4 phòng B2.10 và HĐ 5 phòng B2.11

Các em chuẩn bị bài tốt, trang phục nghiêm túc và đến đúng giờ.

Chúc các em bảo vệ KLTN đạt kết quả tốt nhất

Trân trọng.

quyết định hội đồng khóa luận k12 CNTP

 

Đơn vị liên kết