TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Điều chỉnh thông tin “V/v: Liên hệ nơi thực tập NM của DHTP12”
09/04/2019

Chào các bạn sinh viên ngành CNTP,

Theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo Viện Công Nghệ Sinh Học và Thực Phẩm, thời gian thực tập NM sẽ kéo dài 2 tháng, từ ngày 10/6/2019 đến 10/8/2019.

Thông báo này thay cho thông báo ngày 29/03/2019.

Trân trọng,

BM CNTP

Đơn vị liên kết