TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM CNTP thông báo hội nghị doanh nghiệp lần 3: Khảo sát ý kiến doanh nghiệp về nội dung đánh giá SV thực tập tốt nghiệp
15/11/2017

Hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 18/11/2017 tại phòng vẽ thư viện trường ĐHCN TP HCM.

Xin trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết