TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Thực phẩm – Yêu cầu SV
Công nghệ Thực phẩm – Yêu cầu SV

Thái độ

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

Kiến thức

 • Có kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, sinh phục vụ cho việc vận dụng vào làm việc trong khối ngành kỹ thuật.
 • Có kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành sâu về lĩnh vực công nghệ thực phẩm để thiết kế, vận hành, phân tích và vận dụng giải quyết các bài toán thực tế.

Kiến thức bổ trợ:

 • TOEIC 450 về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

Kỹ năng

 • Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm; Khả năng phân tích và giải thích các số liệu thu được và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cái tiến qui trình trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.
 • Có khả năng tính toán, thiết kế, tối ưu hoá một quá trình, một quy trình sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm để đáp ứng các nhu cầu mong muốn.
 • Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại của ngành công nghệ thực phẩm vào các hoạt động kỹ thuật công nghệ.
 • Có khả năng làm việc và tham gia hiệu quả vào các nhóm kỹ thuật nhằm đạt một thành công chung nhất.
 • Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các sự cố kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả: viết báo cáo, trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh trong môi trường kỹ thuật và thực tế xã hội.
 • Hiểu được sự cần thiết và có khả năng tự định hướng trong việc tiếp tục phát triển nghề nghiệp.
 • Hiểu được đạo đức nghề nghiệp, pháp luật, an toàn thực phẩm và có trách nhiệm với các vấn đề xã hội.
 • Có nhận thức về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật công nghệ đến xã hội và toàn cầu.
 • Cam kết và thực hiện có chất lượng và kịp thời trong việc cải tiến liên tục.
 • Có khả năng sử dụng phần mềm, các công cụ hiện đại khi giải quyết các bài toán thực tế của ngành.
Đơn vị liên kết