TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Thực phẩm – Vị trí việc làm
Công nghệ Thực phẩm – Vị trí việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công tác quản lý, điều hành và sản xuất của doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, công ty ở các vị trí:

  • Vận hành máy móc sản xuất thực phẩm.
  • Thực hiện sản xuất thực phẩm
  •  Kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm
  •  Đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm
  •  Phân tích chất lượng và an toàn thực phẩm
  •  Thiết kế sản phẩm thực phẩm.
  •  Phát triển và cải tiến sản phẩm thực phẩm
  •  Quản lý an toàn thực phẩm
  •  Phụ trách về dinh dưỡng thực phẩm
  •  Nghiên cứu viên tại Trường, Viện về Thực phẩm
Đơn vị liên kết