TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo
Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo

Chúng tôi kỳ vọng rằng sinh viên sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm, sẽ đạt được các mục tiêu đào tạo (PEO) bao gồm:

1. Có khả năng phân tích, thiết kế và đưa ra các giải pháp kỹ thuật và quản lý cho hệ thống công nghệ thực phẩm.

2. Sử dụng tốt các kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện giao tiếp hiệu quả và làm việc nhóm tốt với các dự án. Làm việc tốt trên đa lĩnh vực.

3. Tiếp tục học tập và thành công trong các vị trí công nghệ kỹ thuật thực phẩm và các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật liên quan thể hiện qua việc thăng tiến, hoặc tăng cường trách nhiệm trong công việc, hoặc được các công nhận chuyên môn khác.

Đơn vị liên kết