TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Về việc thực tập doanh nghiệp của lớp DHSH10
09/05/2017

Các em sinh viên lớp DHSH10 lưu ý.

Tôi đã liên hệ với Khoa Vi sinh miễn dịch của Viện Pasteur Tp HCM, họ sẽ tiếp nhận 8-10 SV để phụ giúp công việc và cùng tham gia một số hướng nghiên cứu của các anh chị và thầy cô của Viện. Các anh chị bên Viện sẽ phỏng vấn để nhận SV vào lúc 9h00 ngày thứ 6 12/05/2017 tại Viện. Em sinh viên nào muốn thử sức mình tại Viện thì nhắn tin cho tôi để tôi biết số lượng sinh viên tham gia phỏng vấn. Tôi mong sẽ có nhiều em tham gia phỏng vấn. Tôi sẽ chờ các em tại cổng của Viện trên đường Pasteur vào lúc 9h sáng.

Tôi cũng đã liên hệ với Trung tâm CNSH Tp HCM, đơn vị này cũng sẽ tiếp nhận 10 SV để thực hiện các công việc hướng Vi sinh và thực vật.

Công ty Organik – Đà lạt sẽ tiếp nhận 2 sinh viên NAM thực tập hướng trồng và chăm sóc vườn rau hữu cơ.

Viện nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố – Ninh Thuận sẽ tiếp nhận 2-3 sinh viên NAM thực tập hướng trồng, chăm sóc và chọn giống thực vật.

Em nào muốn đăng ký thì gặp tôi. Tuy nhiên, em nào muốn thực tập tại công ty Organik và Viện Bông thì phải chuẩn bị về việc ăn ở tự túc. Tôi sẽ đưa các em đi chung chuyến đi thực tập thực tế của các em DHSH11.

Chúc mọi người thành công và có chuyến thực tập tốt.

 

Đơn vị liên kết