TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông tin về học bổng giao lưu văn hóa và học thuật tại Hàn quốc
31/05/2017

Thân gửi các em sinh viên Viện CNSH-TP khóa 10, 11.

Theo thông tin từ Viện CNSH và TP, trong tháng 7 chúng ta có cơ hội trao đổi giao lưu học thuật với 1 trường ở Hàn quốc. Thời gian đi trao đổi là 1 tuần ở trường bạn. Toàn bộ kinh phí do nhà trường đài thọ.

Toàn Viện sẽ có 3 suất chính và 3 suất dự bị dành cho sinh viên năm thứ 3.

Do đó sẽ có sự cạnh tranh, các em nào muốn tham gia vui lòng chuẩn bị bảng điểm, chứng chỉ anh văn, hộ chiếu. Hồ sơ gửi về phòng của cô Mai (Viện trưởng). Sau khi nhận hồ sơ, cô Mai sẽ tiến hành phỏng vấn để chọn các bạn phù hợp.

Các em tranh thủ gửi phiếu đăng ký gấp về phòng cô Mai theo mẫu sau:

Phiếu đăng ký

Xin lưu ý:

– Sáng thứ 2 ngày 5/6 lúc 7h sẽ phỏng vấn tại phòng C.Mai.

– Các bạn SV chuẩn bị luôn hộ chiếu sớm nhất có thể.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết