TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc thay đổi trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học
30/08/2019

Thân chào các em Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học

Căn cứ tình hình thực tế của Bộ môn Công nghệ Sinh học, thầy Phạm Tấn Việt sẽ thôi giữ nhiệm vụ trưởng Bộ môn (quyết định số 1534/QĐ-ĐHCN). Cô Nguyễn Thị Kim Anh sẽ đảm nhiệm công việc trưởng Bộ môn thay thế thầy Phạm Tấn Việt (quyết định số 1537/QĐ-ĐHCN).

Bộ môn trân trọng thông báo đến các em.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết