TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc thành lập hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp
04/06/2018

Thân gửi các em sinh viên lơp DHSH10,

Các em xem thông tin về hội đồng báo cáo khoá luận tốt nghiêp theo link bên dưới.

Thời gian: 8h00 ngày 5.6.2018

Địa điểm:

Hội đồng 1: phòng B3.12

Hội đồng 2: phòng B1.02

Hội đồng 3: phòng B1.03

Hội đồng 4: phòng B2.13

Hội đồng 5: phòng B3.11

Chúc các em may mắn.

https://drive.google.com/file/d/1iaZyxfr-lkzt8UB4_bwyCCt-bC9Gw_QU/view?usp=sharing

Đơn vị liên kết