TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc nộp và báo cáo khoá luận tốt nghiệp của sinh viên DHSH10
08/05/2018

Thân gửi các em sinh viên DHSH10,

Các em lưu ý thời gian nộp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp:

Thời gian nộp: Từ thứ 2 ngày 21.5.2018 đến hết thứ 6 ngày 25.5.2018 (16h30).

Địa điểm: Văn phòng BM CNSH (F4.07)

Yêu cầu: Nộp 2 cuốn đóng gáy thường có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và 1 đĩa CD.

Thời gian trình bày khoá luận tốt nghiệp: ngày 4 và 5.6.2018.

Hội đồng, danh sách bảo vệ và địa điểm sẽ được thông báo sau.

Các em thường xuyên theo dõi thông tin từ website để thực hiện đúng tiến độ.

Trân trọng.

 

Đơn vị liên kết