TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc nộp cuốn báo cáo thực tập doanh nghiệp và việc lưu trữ dữ liệu thực tập doanh nghiệp làm minh chứng kiểm định ABET
27/07/2018

Thân chào các em sinh viên DHSH11,

Các em lưu ý việc viết báo cáo thực tập doanh nghiệp theo đúng form mẫu kiểm định để chúng ta có thể dễ dàng lưu trữ và trích xuất hồ sơ.

Các em lưu ý, cuốn báo cáo này chỉ là một trong các minh chứng để cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn tại trường cho điểm. Các minh chứng còn lại được thể hiện trong các mục của phiếu chấm. Do đo, các em cần đọc kỹ và nhờ các anh chị ở doanh nghiệp đọc kỹ để thực hiện tốt nhất.

Các em sẽ nộp về cho Bộ môn các tài liệu sau:

  1. Cuốn báo cáo (theo form mẫu).
  2. Phiếu chấm điểm của doanh nghiệp (theo form mẫu).
  3. Phiếu chấm điểm của giảng viên hướng dẫn (theo form mẫu).

2 phiếu chấm sẽ được đóng chung với cuốn báo cáo ngay sau trang bìa, theo đúng thứ tự trên.

Chúc các em may mắn.

Đơn vị liên kết