TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc nộp cuốn báo cáo khoá luận hoàn chỉnh và việc lưu trữ dữ liệu khoá luận tốt nghiệp làm minh chứng kiểm định ABET
06/06/2018

Thân gửi các em Sinh viên DHSH10,

Các em lưu ý hoàn tất các công việc sau trước khi in và nộp cuốn báo cáo khoá luận:

  1. Chỉnh sửa bài báo cáo theo yêu cầu của cán bộ phản biện và hội đồng. Các em liên hệ với thầy cô thư ký của hội đồng để xin chụp hình nội dung phản biện và căn cứ vào đó để chỉnh sửa.
  2. Các em phải đóng chung phiếu giao đề tài và phiếu theo dõi tiến độ vào cuốn báo cáo.
  3. Sau khi chỉnh sửa, các cuốn báo cáo phải có chữ ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn vá cán bộ phản biện mới được xem là hoàn chỉnh.
  4. Mỗi nhóm in 1 cuốn đóng bìa cứng và chữ mạ vàng để nộp về Bộ môn + 1 đĩa CD chép file word hoàn chỉnh.
  5. Thời gian nộp: trước 16h ngày 11/6/2018. Sau thời điểm này, Bộ môn sẽ nhập điểm 0 (không điểm) cho các trường hợp không nộp bài báo cáo đúng hạn.
  6. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn.
  7. Giảng viên nhận bài: Cô Phương Nhung.

Chúc các em may mắn.

Đơn vị liên kết