TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc nộp báo cáo và bài tập thực tập thực tế của sinh viên DHSH khoá 12
07/08/2018

Thân chào các em sinh viên khoá 12,

Các em lưu ý thời gian nộp báo cáo và bài tập thực tập thực tế.

Bài báo cáo và bộ thảo tập: trước 16h00 ngày 13.08.2018.

Bài tập tự chọn: trước 16h ngày 20.08.2018.

Các bài báo cáo và bài tập sẽ được chấm theo rubric đã được cung cấp cho các em trước đó.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết