TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc chuẩn bị hoá chất và vật tư thí nghiệm theo hệ thống bài mới đáp ứng kiểm định ABET
27/07/2018

Kính chào quí thầy cô BM CNSH,

Theo thông báo từ quản lý phòng thí nghiệm, chúng ta cần chuẩn bị và dự trù lại hoá chất cũng như vật tư cho hệ thống bài thí nghiệm mới theo chuong trình kiểm định ABET.

Quí thầy cô vui lòng cung cấp lại các yêu cầu về hoá chất và vật tư để phòng thí nghiệm chuẩn bị.

Quí thầy cô cố gắng thực hiện và gửi lại cho tôi trước ngày họp Viện.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết