TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc bảo vệ đề cương nghiên cứu cho sinh viên ngành CNSH K12
23/09/2019

Sinh viên khóa 12 ngành Công nghệ sinh học sẽ bảo vệ đề cương nghiên cứu vào ngày 28 và 29/9/2019 theo danh sách các Hội đồng trong file đính kèm với thông báo này.

Các em sinh viên chuẩn bị bài báo cáo power point, thời gian trình bày cho mỗi đề tài là 15 phút. Sau khi nhận được góp ý của thầy cô trong Hội đồng, sinh viên dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn sẽ chỉnh sửa và nộp cuốn đề cương nghiên cứu về Bộ môn Công nghệ sinh học trước ngày 08/10/2019.CÁC HỘI ĐỒNG ĐỀ CƯƠNG DHSH12

 

 

 

Đơn vị liên kết