TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về lịch họp đơn vị kiểm tra tiến độ viết báo cáo môn học theo yêu cầu kiểm định ABET
27/07/2018

Kính chào quí thầy cô,

Thứ 7 tuần này – ngày 28.07.2018, Bộ môn sẽ tiến hành họp kiểm tra tiến độ viết báo cáo môn học của học kỳ II năm học 2017-2018 nhằm phục vụ kiểm định.

Thời gian: 8h00

Địa điểm: Phòng T3.08

Trân trọng.

Đơn vị liên kết