TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về buổi tập huấn cho các lớp DHSH11A, B, TT để chuẩn bị cho môn học thực tập thực tế trong hè
12/05/2017

Các lớp DHSH11A, DHSH11B và DHSH11TT sẽ được tập huấn cho môn học thực tập thực tế.

Thời gian: 13h00 ngày 18/05/2017 (thứ 5).

Địa điểm: phòng V8.05

Mỗi lớp chuẩn bị một số dụng cụ như sau:

   1. Bìa cứng (carton) khổ A3: khoảng 3-4 cặp
   2. Giấy báo khoảng 1/2 kg
   3. Kéo
   4. Dây ni lông
   5. 1 cuộn chỉ (chỉ may đồ)
   6. 5-10 mẫu vật (các bạn có thể lấy đại 1 mẫu cây thân thảo nào cũng được để tập ép mẫu)
   7. 2 tờ bìa cứng (khổ A4) loại dùng in trang bìa
   8. Giấy A4: 1-2 tờ
Buổi tập huấn này rất quan trọng, SV các lớp bắt buộc phải tham gia.
Trân trọng.
Đơn vị liên kết