TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo thay đổi cán bộ hướng dẫn thực tập doanh nghiệp
22/06/2018

Thân gửi các em Sinh viên DHSH11,

Các em xem lại danh sách phân công cán bộ hướng dẫn tại trường – Có thay đổi so với danh sách lần trước.

Các em lưu ý thường xuyên liên lạc với cán bộ hướng dẫn tại trường và thường xuyên kiểm tra thông tin trên web này.

Chúc các em nhiều sức khoẻ để hoàn thành đợt thực tập.

Trân trọng.

https://drive.google.com/open?id=1SmqK6NT9sJQXw_9zFRobVVNiPfj4coIe

Đơn vị liên kết