TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 3 về thực tập thực tế của Sinh viên DHSH12
17/05/2018

Thân gửi các em sinh viên DHSH12,

Các em lưu ý tham gia buổi tập huấn được tổ chức vào sáng Chủ nhật tuần này.

Thời gian: 8h00 ngày 20.05.2018

Địa điểm: Phòng V8.05

Các lớp trưởng chịu trách nhiêm điểm danh và báo cáo cho Bộ môn.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết