TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 2 về thực tập thực tế của Sinh viên DHSH12
15/05/2018

Thân chào các em sinh viên DHSH12,

Nhằm chuẩn bị cho chuyến đi thực tập thực tế, Bộ môn CNSH sẽ tổ chức buổi tập huấn chuyên môn cho toàn khoá DHSH12.

Thời gian: 8h00 ngày 20.05.2018

Địa điểm: Thông báo sau

Nội dung:

Triển khai lịch trình thực tập.

Phổ biến nội qui và điều kiện đi thực tập.

Thông báo kinh phí chính thức.

Phổ biến và hướng dẫn thực hiện các bài tập.

Giải đáp các thắc mắc nếu có.

Đây là buổi tập huấn rất quan trọng, các em phải tham gia đầy đủ.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết