TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 1 về thực tập thực tế hè 2019 cho sinh viên DHSH13
09/05/2019

Thân chào các em sinh viên DHSH13,

Năm nay, chuyến thực tập thực tế hè cho các em sẽ tổ chức ngay sau khi các em thi học kỳ xong.

Thời gian: ngảy 3.6.2019 – 8.6.2019

Địa điểm: Tp. HCM – Nha Trang – Đà Lạt – Tp. HCM.

Các em cần lưu ý một số việc sau:

Các lớp chủ động chia nhóm để làm việc chung, mỗi nhóm từ 4-5 sinh viên.

Các lớp chủ động chia phòng ngủ tại Nha Trang, mỗi phòng 6 sinh viên, nam riêng, nữ riêng.

Các em chủ động theo dõi để đăng ký học phần “Thực tập thực tế” ngay khi có thể. Các em không đăng ký được học phần trước chuyến đi thì sẽ tham gia học phần này năm sau.

Các em thường xuyên theo dõi thông báo để nắm thông tin chuyến đi.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết