TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 1 về thực tập doanh nghiệp DHSH11
06/04/2018

Các em sinh viên DHSH11 lưu ý:

Các em chuẩn bị cho đợt thực tập doanh nghiệp dựa trên hướng dẫn của Viện.

Các hướng dẫn về việc thực tập đã được đưa lên website của Viện, theo link sau để download về: http://ibf.iuh.edu.vn/bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep/

Các em có thể chủ động tìm và đăng ký nơi thực tập, các trường hợp tự tìm nơi thực tập sẽ được tính điểm cộng cho môn Thực tập doanh nghiệp.

Các em thường xuyên liên lạc với GV chủ nhiệm của mình và thường xuyên theo dõi thông báo từ Bộ môn để cập nhật tình hình liên hệ thực tập.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết