TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo nhắc nhở về việc thực tập doanh nghiệp của DHSH10
13/06/2017

Các em sinh viên DHSH10 nhanh chóng gửi giấy cam kết và danh sách thực tập tại các đơn vị mà mình thực tập về cho phòng giáo vụ để Viện tổng hợp.

Các em cũng gửi lại cho thầy Quân để thống kê theo dõi và phân công người hướng dẫn.

Các em vui lòng lấy file được đính kèm.

Trân trọng cảm ơn

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết