TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo nhắc nhở Sinh viên Đại học Sinh học 11 thực hiện nghiêm túc việc báo cáo thực tập doanh nghiệp theo các form mẫu kiểm định ABET.
21/06/2018

Bộ môn CNSH nhắc các em Sinh viên DHSH11 về việc liên hệ cán bộ hướng dẫn theo sự phân công của Bộ môn,

Các em lưu ý thường xuyên liên lạc với cán bộ hướng dẫn ở trường để báo cáo tiến độ thực tập và trao đổi chuyên môn, nếu không liên lạc với cán bộ hướng dẫn thì kết quả thực tập sẽ không được công nhận.

Các em nhớ in phiếu chấm và rubric chấm để gửi cho cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

Chúc các em nhiều sức khoẻ để hoàn thành công việc.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết