TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đến Sinh viên lớp DHSH10 về hệ thống phiếu chấm và rubric chấm khoá luận tốt nghiệp
19/05/2018

Thân gửi các em Sinh viên DHSH10,

Thay mặt BM CNSH, chúng tôi gửi các em hệ thống phiếu chấm và rubric chấm điểm khoá luận tốt nghiệp.

Các em theo link bên dưới đẻ tải các file về và tìm hiểu trước.

Nếu có thắc mắc, các em có thể hỏi cán bộ hướng dẫn của mình để hiểu rõ hơn.

Chúc các em may mắn.

https://drive.google.com/open?id=1_oiZ7-X95Z88Ya_5NzwpzHbJzKWBlA84

Đơn vị liên kết