TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đến Sinh viên DHSH12 về hệ thống phiếu chấm, rubric chấm và form báo cáo thực tập doanh nghiệp
19/06/2019

Thân chào các em Sinh viên DHSH12,

Thay mặt BM CNSH, chúng tôi gửi các em hệ thống các phiếu chấm, rubric chấm và form mẫu viết báo cáo thực tập doanh nghiêp.

Các em theo link bên dưới tải về.

https://drive.google.com/drive/folders/1SrIYv1n9IhuEFXFGCGW2AWqIqq8y4j3N?usp=sharing

Các em lưu ý thường xuyên liên lạc với cán bộ hướng dẫn ở trường để báo cáo tiến độ thực tập và trao đổi chuyên môn, nếu không liên lạc với cán bộ hướng dẫn thì kết quả thực tập sẽ không được công nhận.

Các em nhớ in phiếu chấm và rubric chấm để gửi cho cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các em cần tải và thực hiện theo các biểu mẫu trong website của Viện:

http://ibf.iuh.edu.vn/bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep/

Chúc các em nhiều sức khoẻ để hoàn thành công việc.

Trân trọng.

 

Đơn vị liên kết