TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đến Sinh viên DHSH11 về hệ thống phiếu chấm, rubric chấm và form báo cáo thực tập doanh nghiệp
19/05/2018

Thân chào các em Sinh viên DHSH11,

Thay mặt BM CNSH, chúng tôi gửi các em hệ thống các phiếu chấm, rubric chấm và form mẫu viết báo cáo thực tập doanh nghiêp.

Các em theo link bên dưới tải về để tìm hiểu trước.

Nếu có thắc mắc, các em có thể liên hệ với Giảng viên hướng dẫn của mình để được giải thích.

Chúc các em may mắn.

https://drive.google.com/drive/folders/1SrIYv1n9IhuEFXFGCGW2AWqIqq8y4j3N?usp=sharing

Đơn vị liên kết