TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Sinh hoạt học thuật tháng 1 năm 2018
30/01/2018

Trong tháng 1 năm 2018, BM CNSH sẽ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30′, thứ 4 ngày 31/01/2018 

Địa điểm: tại phòng V8.01.

Nội dung:

  1. TS. Trần Gia Bửu với đề tài: “Evaluation of hepato-protective effect of single clove black garlic extract on liver injury induced by carbon tetrachloride” (Đánh giá tác động bảo vệ gan của dịch chiết tỏi đen cô đơn lên tổn thương cảm ứng bởi carbon tetrachloride) .
  2. TS. Trần Thị Huyền với đề tài: “Nghiên cứu cơ chế hoạt động của enzyme được tổng hợp từ vi khuẩn gây bệnh Yersinia pestis”.

Kính mời tất cả các giảng viên và sinh viên của BM CNSH tham dự.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết