TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Sinh hoạt chuyên đề
12/05/2017

Ngày 18/05/2017, vào lúc 8h00 sáng, Bộ môn Công nghệ Sinh học sẽ tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên đề về cách sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm.

Báo cáo viên: Công ty Thái Bình Dương

Nội dung: Kỹ thuật Real time PCR và máy Real time PCR dòng LightCycler 480 (Roche – Thuỵ sỹ).

Thành phần tham dự: sinh viên DHSH các khoá 10 và 11, GV bộ môn CHSH và các giảng viên khác có quan tâm.

Địa điểm: phòng V8.05

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết