TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Sinh hoạt chuyên đề của Bộ môn Công nghệ Sinh học
15/12/2016

Kính chào quý thầy cô Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm,

BM Công nghệ Sinh học xin thông báo đến quý thầy cô về kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của bộ môn chúng tôi.

Thời gian: 8h00 ngày 28.11.2016

Địa điểm: phòng V7.04

Người báo cáo:

  1. Trịnh Ngọc Nam – Bài báo cáo “Overexpression of NbWRKY79 enhance salt stress tolerance in Nicotiana benthamiana”.
  2. Vũ Thanh Ngọc – Bài báo cáo “Mechanistic functions of caspase-9b in lung tumorigenesis”

Trân trọng kính mời !!!!!!!!

Đơn vị liên kết