TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Seminar định kỳ của Bộ môn Công nghệ Sinh học
24/08/2018
Thông báo đến toàn thể sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học,
Bộ môn CNSH tổ chức buổi seminar định kỳ vào lúc 8h30 phút tại phòng V8.05, ngày thứ bảy (25/08/2018) với 2 bài báo cáo như sau:
1. TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CÓ ĐẶC TÍNH PROBIOTICS TỪ RUỘT GÀ NUÔI TỰ NHIÊN ỨNG DỤNG TẠO CHẾ PHẨM BỔ SUNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP
Người trình bày: Ngô Chí Công
2. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ, SINH HÓA VÀ PHÂN TỬ CỦA SỰ ĐÁP ỨNG VỚI STRESS MẶN Ở CÂY MẦM LÚA (Oryza sativa L.)
Người trình bày: Nguyễn Tri Phương
Khuyến khích các em sinh viên tham gia để học tập.
Trân trọng.
Đơn vị liên kết