TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Seminar Cơ chế và các nguyên liệu tăng cường hệ miễn dịch
12/12/2021

Bộ môn công nghệ sinh học tổ chức Seminar Cơ chế và các Nguyên liệu tăng cường hệ miễn dịch.

Thời gian: 9h-11h30 ngày 18.12.2021.

Diễn giả: Ths. Dương Hoàng Bảo My (Đại học Lyon 1, Pháp).

Địa điểm: Phần mềm zoom

Đăng ký: Quét QR code dưới đây

Đơn vị liên kết