TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Seminar chuyên đề tháng 5
11/05/2018

Thông báo đến các em Sinh viên BM CNSH,

Ngày 19.5.2018, BM CNSH sẽ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề thường kỳ.

Địa điểm: Phòng V7.05

Thời gian: 13h30 ngày 19.5

Báo cáo viên:

1. Thạc sĩ Nguyễn Lâm Tuyền – Công ty Cổ phần kỹ thuật và sinh học ứng dụng Việt Nam.

Nội dung trình bày: Ứng dụng sinh học phân tử trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

2. Kỹ sư Phạm Thị Việt Hương, phó trưởng phòng – Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt Tín.

Nội dung trình bày: Các kỹ thuật phân tích vi sinh

Các em sắp xếp thời gian tham dự.
Trân trọng.
Đơn vị liên kết