TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phòng trình bày đề cương khoá luận tốt nghiệp DHSH10
08/09/2017

Thân gửi các em sinh viên lớp DHSH10 danh sách phòng báo cáo đề cương.

Hội đồng 2: Phòng B2.08.

Hội đồng 3: Phòng B2.09.

Hội đồng 4: Phòng B2.10.

Lưu ý: Các nhóm khoá luận thuộc hội đồng 1, Dương Thảo Vi và Phan Thị Hoàng Anh sẽ trình bày vào sáng chủ nhật ngày 10/9/2017 tại phòng F4.07.

Chúc các em may mắn.

 

 

Đơn vị liên kết