TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phiếu khảo sát sinh viên K10 đã tốt nghiệp
07/12/2018

Viện CNSH-TP xin gửi đến tất cả SV khóa 10 đã tốt nghiệp thông tin sau:

Theo chỉ đạo của Nhà trường, sự phân công của thầy Nam về việc chuẩn bị cho đánh giá QS, rất cần sự hợp tác của tất cả SV khóa 10 đã tốt nghiệp để có thể hoàn thành được phiếu khảo sát này:

Mẫu số 14 – Phiếu khảo sát online những sinh viên đã tốt nghiệp năm vừa rồi (K10):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I-WKlL0ITkGihyLaPkbB60jBv9j4cWhNqLzHPYCVASVUMkZXS1laUUVUSzJUV1VMVzg3RTEwQjFKWS4u

Mẫu số 3 – Phiếu nhật ký khảo sát sinh viên K10 đã tốt nghiệp:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFjxFMziOyauYfFMxWJnhMBurbrr3lKXkTIqljLuslg/edit#gid=0

Vì thời gian gấp rút, nên mong các em hoàn thành phiếu khảo sát này trước ngày 11/12/2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đơn vị liên kết