TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Mục tiêu chương trình đào tạo đáp ứng kiểm định ABET phiên bản mới nhất.
02/04/2019

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật sinh học được cung cấp một nền tảng vững chắc về kiến thức, những thành tựu, những công cụ và phương pháp khoa học được áp dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của người học và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, giúp sinh viên ra trường dễ dàng có được việc làm thích hợp với sở thích, năng lực chuyên môn và thích ứng nhanh với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật sinh học phải đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo:

  • Có khả năng phân tích, thiết kế và cung cấp các giải pháp kỹ thuật.
  • Có khả năng quản lý các hệ thống công nghệ sinh học thực tiễn.
  • Giao tiếp hiệu quả và làm việc trong các dự án kỹ thuật.
  • Có khả năng làm việc nhóm và quản lý nhóm.
  • Có thể tiếp tục học và tự đào tạo
Đơn vị liên kết