TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Một số hình ảnh về chuyến thực tập thực tế của sinh viên đại học sinh học khoá 11
12/06/2017

Viếng mộ Alexandre Yersin

Thu mẫu trên tuyến đi

Thăm nhà máy rượu vang Ladora winery

Nghe hướng dẫn trên hội trường của Viện Vaccine Nha Trang

Học tập với chuyên gia tại Viện nghiên cứu Thuỷ sản III

Tìm hiểu qui trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Một số loài nấm ít gặp

 

Đơn vị liên kết