TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Update-Lịch tập huấn cho giảng viên về phương pháp giảng dạy theo chuẩn ABET
22/12/2017

Viện CNSH-TP thông báo lịch tập huấn đến các giảng viên như sau:

 

  • 18/12: 7:30 – 11:30 – Tập huấn giảng viên ngành TP về Phương pháp báo cáo môn học và đánh giá CLO, PI.

                    => Báo cáo viên: C.Mai, C.M.Hương, C.Hoan

                    => Thành phần tham dự: Giảng viên BM CNTP, các giảng viên liên quan.

  • 22/12: 8:00 – 11:30 – Tập huấn giảng viên ngành SH về Phương pháp báo cáo môn học và đánh giá CLO, PI.

                    => Báo cáo viên: C.Mai, T.Việt, C.Bửu

                    => Thành phần tham dự: Giảng viên BM CNSH, các giảng viên liên quan.

  • 13/1/2018: 14h00 – Tập huấn về phương pháp giảng dạy.

                    => Báo cáo viên: Thầy Scott, Cô Kath

                   => Thành phần tham dự: toàn thể giảng viên Viện CN SHTP và các giảng viên đơn vị khác giảng dạy cho các chương trình bên Viện CNSH-TP

(giảng viên các đơn vị khác vui lòng đăng ký trên website trước ngày 20/12 để chuẩn bị tài liệu và kinh phí).

=> Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlHA68YXbZ9Y9bbCfd7VCa5PVqs2xVC7uZNYya96IpwwhIoQ/viewform

Địa điểm tập huấn: Thư viện – Phòng vẽ kỹ thuật

Đơn vị liên kết