TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hội nghị Giảng viên
22/10/2019

Ngày 15/10/2019, Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức Hội nghị Giảng viên. Tại Hội nghị, các giảng viên đã thảo luận và góp ý về Mục tiêu chương trình đào tạo của ngành Công nghệ Sinh học. Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết với mong muốn chương trình đào tạo sẽ góp phần xây dựng lực lượng các kỹ sư công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp ra trường, tiếp tục được đào tạo và trải nghiệm tại các doanh nghiệp trong một số năm, sẽ có khả năng đạt được các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng tự học để phát triển bản thân.

Hội nghị Giảng viên cũng là một hoạt động trong kế hoạch kiểm định, đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn của ABET (Hoa Kỳ) sẽ diễn ra vào năm 2020.

 

 

Đơn vị liên kết