TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hệ thống đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng kiểm định ABET phiên bản mới nhất.
02/04/2019

1. Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của các ngành khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các nhiệm vụ tổng quát liên quan ngành công nghệ sinh học

 • Ứng dụng được các kiến thức, kỹ thuật của ngành công nghệ sinh học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
 • Ứng dụng được các kiến thức toán học và các ngành khoa học tự nhiên khác để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
 • Áp dụng được các kỹ năng và công cụ hiện đại của ngành công nghệ sinh học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành.
 • Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố có thể xảy ra từ các công cụ, thiết bị và quy trình của ngành công nghệ sinh học.

2. Có khả năng thiết kế hệ thống, thành phần hoặc quá trình đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt cho các các nhiệm vụ kỹ thuật tổng quát liên quan ngành công nghệ sinh học

 • Thiết kế được kế hoạch thực hiện dựa vào quá trình thiết kế kỹ thuật, bao gồm các mục đích, các giai đoạn quan trọng và các nhiệm vụ chi tiết.
 • Sử dụng được mô hình hoặc phần mềm để đưa ra các quyết định thiết kế chính xác – bao gồm các thiết kế liên quan hệ thống, thành phần và quy trình sinh học.
 • Sử dụng được các chiến lược thiết kế kỹ thuật để chọn lựa các giải pháp tiềm năng thỏa mãn một yêu cầu kỹ thuật của ngành công nghệ sinh học.

3. Có khả năng sử dụng các hình thức giao tiếp bằng văn nói, văn viết, và hình ảnh trong cuộc sống và môi trường kỹ thuật. Có khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành phù hợp

 • Có khả năng thuyết trình về một chủ đề cụ thể một cách hiệu quả.
 • Có khả năng trình bày bằng văn bản một cách hiệu quả.
 • Sử dụng các công cụ giao tiếp dưới dạng hình ảnh phù hợp trong các báo cáo kỹ thuật và bài thuyết trình.
 • Có khả năng xác định và sử dụng các tài liệu tham khảo kỹ thuật chuyên ngành

4. Có khả năng tiến hành các thử nghiệm, phép đo lường tiêu chuẩn, thực nghiệm và phân tích, diễn giải các kết quả thí nghiệm để cải tiến quy trình

 • Thực hiện được các phép đo lường và thử nghiệm tiêu chuẩn ở phòng thí nghiệm..
 • Xác định và chọn lựa được các công cụ, hệ thống, thành phần để thực hiện các thí nghiệm chuyên biệt/cụ thể.
 • Thiết lập, tiến hành và đo lường đầy đủ các thông số liên quan và diễn giải kết quả thí nghiệm để cải tiến quy trình.

5. Có khả năng hoạt động hiệu quả ở vị trí thành viên hoặc trưởng nhóm của một nhóm kỹ thuật

 • Nhiệt tình và chủ động tham gia thảo luận nhóm để giải quyết một công việc cụ thể.
 • Hoàn thành các công việc được phân công ở vai trò thành viên hay lãnh đạo của một nhóm kỹ thuật.
 • Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành một mục tiêu chung

 

 

Đơn vị liên kết