TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Danh sách thực tập doanh nghiệp và kế hoach tổ chức thực tập doanh nghiệp theo qui chế nhà trường và đảm bảo đáp ứng các tiêu chí kiểm định ABET
04/06/2018

Thân gửi các em Sinh viên DHSH11,

Các em kiểm tra danh sách đính kèm để biết các thầy cô hướng dẫn mình thực tập doanh nghiệp.

Các em lưu ý liên lạc và thực hiện quá trình thực tập theo hướng dẫn và hệ thống rubric chấm điểm thực tập. Hệ thống chấm điểm này được xây dựng trên tinh thần đáp ứng các tiêu chí đánh giá của ABET nên các em nghiêm túc thực hiện.

Chúc các em may mắn.

https://drive.google.com/file/d/1tZ-d6DFTWSR6p8r7kRBRgG6SGzP2Skk3/view?usp=sharing

 

Đơn vị liên kết