TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Danh sách sinh viên lớp DHSH10 và Gv hướng dẫn thực hiện khoá luận 8.8.2017
09/08/2017

Thân gửi các em sinh viên lớp DHSH10,

BM gửi các em danh sách các em đã đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp (tính đến ngày 9.8.2017). Các em kiểm tra lại và phản hồi nếu có thay đổi.

Những em chưa có GV hướng dẫn nhanh chóng xác định hướng nghiên cứu và người hướng dẫn.

BM sẽ tổ chức bảo vệ đề cương vào cuối tháng 8.

Trân trọng.

Danh Sách SV và GV Đăng Ký Làm Khoá Luận

 

Đơn vị liên kết