TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Danh sách các đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn
26/06/2017

Sau khi nhận phản hồi từ Sinh viên và Giảng viên.

Các em sinh viên lớp DHSH10 theo danh sách đính kèm để liên hệ và nhận hướng dẫn từ các thầy cô.

DHSH10_Danh sach thuc tap doanh nghiep_20170619

Các em phải thường xuyên liên lạc và báo cáo tình hình thực tập cho giảng viên hướng dẫn của mình (ít nhất 1 tuần 1 lần), nếu không thực hiện đúng việc báo cáo thì GV có thể đánh rớt trong đợt thực tập này.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết