TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Chương trình seminar tư vấn miễn phí kĩ thuật sử dụng micropipet
04/03/2017

Công ty Mettler Toledo đợt này thực hiện Chương trình tư vấn miễn phí cho khách hàng về chuyên đề sử dụng micropipette.

Đối tượng tham gia: sinh viên làm đề tài, nghiên cứu viên, giảng viên ..( những người đang sử dụng micropipette)

Nội dung Chương trình bao gồm:

–          Tư vấn cách lựa chon pipet để xử lý từng loại dung môi và dung dịch khác nhau.

–          Tu vấn kĩ thuật sử dụng pipet để đạt độ chính xác cao nhất.

–          Cách vệ sinh và kiểm tra định kì, hiệu chuẩn pipet theo ISo 8655

Thời lương Chương trình khoảng 2-3 tiếng.

Đối tượng tham gia: sinh viên làm đề tài, nghiên cứu viên, giảng viên ..( những người đang sử dụng micropipette)

Thời gian sẽ được thông báo sau.

Đơn vị liên kết