TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Chương trình seminar tư vấn miễn phí kĩ thuật sử dụng micropipet
09/03/2017

Công ty Mettler Toledo đợt này thực hiện Chương trình tư vấn miễn phí cho khách hàng về chuyên đề sử dụng micropipette.

Đối tượng tham gia: sinh viên làm đề tài, nghiên cứu viên, giảng viên ..( những người đang sử dụng micropipette)

Nội dung Chương trình bao gồm:

–   Tư vấn cách lựa chon pipet để xử lý từng loại dung môi và dung dịch khác nhau.

–   Tư vấn kĩ thuật sử dụng pipet để đạt độ chính xác cao nhất.

–   Cách vệ sinh và kiểm tra định kì, hiệu chuẩn pipet theo ISo 8655

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 18.03.2017

Địa điểm: Phòng V9.06

Quý thầy cô thu xếp thời gian tham gia và thông tin đến sinh viên của mình cùng tham gia (đặc biệt các em dang thực hiện nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp)

Đơn vị liên kết