TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Bài giảng và bài tập hoá sinh học cho DHSH13 (lần 2)
09/09/2018

Thân chào các em Sinh viên DHSH13,

Các em theo link bên dưới để lấy bài học và bài tập.

Cố gắng dành thời gian để học và chuẩn bị bài trước ở nhà, mọi người không có nhiều thời gian đâu đấy.

Chúc may mắn.

https://drive.google.com/drive/folders/15YvivHso5kdHsJD7YuX0tbNOClaNlko9?usp=sharing

Đơn vị liên kết