TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc thực tập thực tế
28/07/2017

Thân chào các em Sinh viên đại học sinh học khoá 11,

Bô môn CNSH nhắc lại thời gian nộp báo cáo và bài tập của môn học “Thực tập thực tế”.

Theo như những thông báo trước, thời gian nộp bài là ngày 11/8/2017. Các nhóm nộp đủ 3 bài tập (báo cáo, mẫu thực vật, bài tập làm thêm) vào thời điểm này.

Địa điểm nộp bài: văn phòng bộ môn (F4.07).

Sau thời điểm này, BM sẽ không nhận bài nữa.

Chúc các em có kết quả thật tốt.

Đơn vị liên kết